E Premte, 11. janar 2013.

NATIVE STUDIO presanton: Fluowall System

BE-NATIVE STUDIO presanton: - Fluowall është një sistem modular inovativ i përshtatshëm për të krijuar ndarje ambjentesh, ndarës strukturash e shumë aplikime të tjera.

Moderne, dizanj eskluziv, ngjyra të ndritshme, forma të lakuara: falë këtyre karakteristikave esenciale, panelet Fluowall janë të aftë ti shtojnë nje personalitet dhe origjinalitet edhe hapsirës më të thjesht dhe më anonime në vetëm pak momente.
Panelet ndarëse Fluowall vinë në forma, ngjyra dhe finitura të ndryshme, në mënyrë që te krijojnë konfigurime të cilat janë plotësishtë të personalizuara.
Instalimi është i shpejtë dhe i thjeshtë dhe lejon cdo lloj konfigurimi të krijohet në vetëm pak momente.
Gama e disponueshme e finiturave e bejnë Fluowall një sistem të vecant e të gjithanshëm, i përshtatshëm për përdorime si në shtëpi por edhe për dyqane, zyra, ekspozita dhe panaire tregtare.


Fluowall is an innovative modular system suitable for creating partitions for environments, divider structures and backdrops.
Modern, exclusive design, bright colours, curving shapes: thanks to these essential features, Fluowall dividers are capable of adding a touch of personality and originality to even the simplest and most anonymous space in just a few moments.
The divider panels come in various shapes, finishes and colours, in order to be able to create configurations which are completely customised.
Installation is quick and simple, and allows any type of configuration to be created in just a few moments.
The range of available finishes makes Fluowall a particularly versatile system, suitable for use both at home and in fittings for stores, offices, showrooms and trade fair stands.


Fluowall è un innovativo sistema modulare adatto a creare partizioni per ambienti, strutture divisorie e fondali.
Design moderno ed esclusivo, colori brillanti, forme sinuose: grazie a queste caratteristiche essenziali, i divisori Fluowall sono in grado di regalare in pochi istanti una sferzata di carattere e originalità anche allo spazio più semplice e anonimo.
I pannelli divisori sono disponibili in svariate forme, finiture e colori, così da poter realizzare composizioni totalmente personalizzate.
L'installazione è semplice e veloce, e permette di realizzare qualsiasi tipo di composizione in pochi istanti.
La gamma delle finiture disponibili rende Fluowall un sistema particolarmente versatile, adatto ad essere utilizzato sia nell'ambiente domestico che in arredamenti commerciali, uffici, showroom e stand fieristici.

pas
  • Kërkim
  • Kërkim i shpejtë
Kërko

shembuj:
apartament me qera Tiranë 
bli shtëpi Durrës
shes apartament Emri i agjensisë

Ankande publike

Këndi im

Vetemprona.com

Prona dhe Agjenci Pronash ne nje vend

izdelava kABI d.o.o.

Rr. Shkëlqim Fusha
Pall. GBI
1001 Tiranë, Shqipëri
Tel.: +355 (4) 2444024 Mob.: +355 69 2031900
Web: www.vetemprona.com
E-mail: info@vetemprona.com

InfoPoint